بعضیا میگن من با شیری میجنگم که جلوم نعره بزنه نه با سگی که پشتم هاو هاو کنه....!!!

اما

من میگم:من با شیر نمیجنگم  چون همون شیر که ادعا میکنه قوی هس 

تو سیرکها با دستور ادمها هر کاری میکنن

من

با گرگی میجنگم که میمره اما هرگز عوض نمیشه

من


با کسی نمیجنگم که بخواد خودشو مث ی نفر دیگه کنه.....!!!!