تنهایی یه تنها میدونی یعنی چی؟
 
یعنی دلت همیشه گرفته ست ولی کسی نیست بشین به درد و دلت گوش کنه...
 
یعنی خودتی و خودت!!
 
همه هستن ولی برای تو کسی نیست.
 
کسی به تو نگاه هم نمی کنه چه برسه بیا پای درد و دلت بشینه.
 
یعنی همیشه غمگینی همیشه یه غم بزرگ روی دلت نشسته.
 
یعنی همیشه دل تنگی
 
                          دلتنگی برای کی.....
 
                                                  دلتنگی برای چی.....
 
برای یکی که برات زنده باشه تا تو براش بمیری
 
برای کسی که بشین پایه درد و دلت
 
اون برات یه دنیا بشه و تو اگه یه لحظه نبینیش دنیا رو نخوای
 
ولی کسی نیست..