عشق درعشق

دل نوشته های دل من

!!!خط خطی!!!

خط خطی میکنم

ذهنی که در گیرِ توست

چِرکنِویسهایِ

رویاهایم را

پاره پاره میکنم

تا در خاطِرَم بماند

که دیگر مالِ من نیستی....

۰۹ آبان ۹۶ ، ۲۲:۳۸ ۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
hamed asi

!!بد قولی...!!!

رنــگــش پــریــده بــود دســتــاش مــیــلــرزیــد

چــشــاش پــر بــود الــڪــے مــیــخــنــدیــد  هه

اولــیــن بــارے بــود ڪــه لــج نــمــیــڪــرد

شــوخــے مــیــڪــردم امــا قــهر نــمــیــڪــرد

اولــیــن بــارے بــود ڪــه از مــســافــرت گــفــت 

ولــے تــنــها😔

قــســم مــیــداد مــوافــقــت ڪــنــ

اولــیــن خــاطــرات هے بــرام زنــده ڪــرد

اولــیــن بــارے بــود ڪــه یــه دفــعــه گــریــه ڪــرد

اولــیــن بــارے بــود ڪــه بــعــد خــداحــافــظــیــشــ

چــنــدســال بــرنــگــشــتــهُ               بــدقــولــے ڪــرد.

۱۹ تیر ۹۶ ، ۱۶:۲۷ ۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
hamed asi

یواشکی

بنا به ماندن اگر باشد،

من آدمِ در سایه بودن نیستم...

اینکه مخفى ام کنى و کسى وجودم را حس نکند...

اینکه بودنم را نفى کنى...

باید شانه به شانه قدم بزنیم 

تمامِ پیاده روهاى شهر را...

باید تمامِ کافه هاى شهر؛

شاهدِ دو نفره هایمان باشد...

باید احساس کنم بودنت را!

من از دوست داشتنهاى یواشکى بیزارم.

۲۶ خرداد ۹۶ ، ۲۲:۲۸ ۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
hamed asi

از همان ابتدا دروغ گفتند !

از همان ابتدا دروغ گفتند !

مگر نگفتند که من و تو ، ما میشویم ؟!

پس چرا حالا من اینقدر تنهاست !

از کی تو اینقدر سنگدل شد ؟!

اصلا این او را که بازی داد ؟!

که آمد و تو را با خود برد و شدید ما !

می بینی ...؟

قصه ی عشقمان !

فاتحه ی دستور زبان را خوانده است !

۱۱ اسفند ۹۵ ، ۱۴:۲۵ ۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
hamed asi

!نیستی ببینی!

نیستی ببینی چه بلایی اوردم سر خودم

لاغر شدم  همه مسخرم میکنن 

پیشونیم خط افتادو چشام همش دارن

با این حال باز از ته دل میگم 

دوست دارم

.

.

.

.

برو لعنت به خودتو 

تموم خاطرات

۰۲ آبان ۹۵ ، ۲۱:۴۳ ۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
hamed asi

من

۰۴ آبان ۹۴ ، ۱۵:۲۱ ۶ نظر موافقین ۵ مخالفین ۰
hamed asi

ما دوتا


وقتی که تو نیستی

انگار

همه نیستن نه اینکه نیستن ها، هستن...

اما

مثل تو نیستن عزیزم۰۱ آبان ۹۴ ، ۱۳:۱۷ ۵ نظر موافقین ۳ مخالفین ۰
hamed asi

تا حالا

ﺗﺎﺣﺎﻻ ﺷﺪﻩ ﺍﻭﻧﻘﺪﺭ ﺑﻐﺾ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﮐﻪ ﻭﺍﺳﻪ ﻗﻮﺭﺕﺩﺍﺩﻧﺶ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﺷﯽ ﺗﻨﺪﻭﺗﻨﺪ ﺁﺏﺑﺨﻮﺭﯼ؟؟
ﺷﺪﻩ ﺩﻟﺖ ﺍﻭﻧﻘﺪﺭ ﭘﺮ ﺑﺎﺷﻪ ﮐﻪ ﺑﯽ ﺟﻬﺖ ، ﺍﻟﮑﯽ ﺑﺎﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺑﺤﺚ ﻭ ﺩﻋﻮﺍﮐﻨﯽ؟؟
ﺷﺪﻩ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﯾﻪ ﺩﺍﺩ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺍﻋﻀﺎﯼﺧﺎﻧﻮﺍﺩﺕﺑﺎﺷﯽ ﺗﺎ ﺑﺘﻮﻧﯽ ﺑﺎ ﺧﯿﺎﻝ ﺭﺍﺣﺖﺑﻐﻀﺘﻮ ﺑﺸﮑﻨﯽ؟؟
ﺷﺪﻩ ﺯﯾﺮ ﭘﺘﻮ ﺍﺯ ﻋﺮﻕ ﺧﯿﺲ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﯽﺍﻣﺎﺣﺎﺿﺮﻧﺒﺎﺷﯽﺑﯿﺎﯼ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺗﺎ ﺧﯿﺴﯽﭼﺸﻤﺎﺕ ﻭ ﺑﺒﯿﻨﻦ؟؟
ﺗﺎﺣﺎﻻ ﺷﺪﻩ ﺗﻮ ﺳﮑﻮﺕ ﻣﻄﻠﻖ ﻧﺼﻔﻪ ﺷﺐ ﺑﺮﺍﯼﺍﯾﻨﮑﻪﺻﺪﺍﯼ ﻫﻖ ﻫﻘﺖ ﺷﻨﯿﺪﻩ ﻧﺸﻪﺑﺎﺩﺳﺖﺟﻠﻮ ﺩﻫﻨﺖ ﻭ ﺑﮕﯿﺮﯼ؟؟
ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﺷﺪﺕ ﮔﺮﯾﻪ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﭼﯿﺰﯼ ﮐﻪ ﺻﺒﺢ ﺗﻮﺁﯾﻨﻪﻣﯿﺒﯿﻨﯽ ﭼﺸﻤﺎﯼ ﭘﻒ ﮐﺮﺩﺕ ﺑﺎﺷﻪ؟؟
ﺷﺪﻩ ﺗﻮ ﺟﻮﺍﺏ ﺳﻮﺍﻝ کسی ﮐﻪ ﻣﯿﭙﺮﺳﻪ : ﭼﯽﺷﺪﻩ؟ﺍﻣﺮﻭﺯ ﭼﻘﺪﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﯼ !!!
ﺑﮕﯽﺧﻮﺑﻢ ﺍﻣﺎ ﺑﻐﺾ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺻﺪﺍﺕ ﺑهش ﺑﮕﻪﺑﺎﻭﺭﻧﮑﻦ؟؟
ﺷﺪﻩ ﻫﺮ ﺁﻥ ﭼﺸﻤﺎﺕ ﻭ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻓﺸﺎﺭ ﺑﺪﯼ ﮐﻪ ﺍﺷﮑﺖﻧﯿﺎﺩ ..ﻧﻔﻬﻤﻦ ﻋﻤﻖ ﻏﺼﻪ ﺗﻮ ﻭﻟﯽ ﺑﻌﺪﺵ ﻟﻮ ﺑﺮﯼ ﮐﻪ ﺣﺎﻟﺖﻋﺠﯿﺐ ﺧﺮﺍﺑﻪ؟؟
ﺷﺪﻩ ﭘﺎﺷﯽ ﺑﺮﯼ ﺟﻠﻮ ﺁﯾﻨﻪ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﺕ ﺑﭙﺮﺳﯽ :ﺩﺭﺩﺕﭼﯿﻪ؟؟ﭼﺮﺍ ﺩﺍﺭﯼ ﺧﻮﺩتو ﺍﺫﯾﺖﻣﯿﮑﻨﯽ؟؟
ﺷﺪﻩ ﺧﻮﺩﺗﻢ ﻭﺍﺳﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﻓﻘﻂ ﯾﻪ ﻋﻼﻣﺖﺳﻮﺍﻝ ﺟﻮﺍﺏﺑﺪﯼ؟؟؟
ﺗﺎﺣﺎﻻ ﺷﺪﻩ…………………………..؟؟؟؟
ﺷﺪﻩ ﮐﻪ……….
ﺍﮔﻪ ﺷﺪﻩ ﻣﯿﺘﻮﻧﯽ ﺩﺭﮎ ﮐﻨﯽ ﺣﺎﻝ ﺍﻭﻧﯽ ﺭﻭ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺍﯾﻦﭼﯿﺰﺍﺭﻭ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮﺩﻩ؟؟
ﺳﺨته …

۳۰ مهر ۹۴ ، ۱۴:۴۶ ۶ نظر موافقین ۴ مخالفین ۰
hamed asi

دل میخرن

از روی کینه نیس که

خنجر بر سینه ات

میزنن

مردمان این شهر به شرط چاقو

دل میخرند


۳۰ مهر ۹۴ ، ۱۴:۲۸ ۴ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
hamed asi

گاهی دلم

گاهی دلم می گیرد

از سخنانی که در شأنم نیست …

گاه دلم می گیرد

از صداقتم که هیچ کس لایق آن نیست …

گاه دلم تنگ میشه برای وعده هایی که

می دانستم نیست اما برای دلخوشیم

کافی بود …

گاه دلم می گیره از سادگی هایم …

گاه دلم می سوزه برای وفاداری هایم …

گاه دلم می سوزه برای اشک هایم …

گاه دلم می گیرد از روزگاری که در آنم

این نبود آنچه در انتظارش بودم …

۲۶ مهر ۹۴ ، ۲۰:۱۸ ۶ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
hamed asi